top of page

Privacyverklaring

Graag maak ik u erop attent dat ik de persoonsgegevens die u mij verstrekt zal
verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om het Creatrix traject uit te kunnen voeren of u op een andere manier te kunnen helpen.

Privacyverklaring

womensmindtalk

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten

Graag maak ik u erop attent dat ik de persoonsgegevens die u mij verstrekt zal verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om het Creatrix traject uit te kunnen voeren of u op een andere manier te kunnen helpen. Bent u een (potentiële) klant van mij, dan gebruik ik uw gegevens om u informatie toe te kunnen sturen, te kunnen bepalen hoe ik u het beste kan helpen, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over mijn diensten. U bent niet verplicht om mij uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u mij geen of onvoldoende persoonsgegevens wil verstrekken, dan is het mogelijk dat ik u niet doeltreffend kan helpen. 

Doorgifte aan derden

Ik maak gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan mijn provider van serverruimte verstrekt. Verder maak ik gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

 

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij mij heeft opgevraagd maar u geen klant bij mij geworden bent, zal ik uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Maakt u wel gebruik van mijn diensten, dan zal ik uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van maximaal zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin het traject is afgerond of de laatste sessie heeft plaatsgevonden. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen ik verplicht ben mijn administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zal ik uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om mij te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. 
 

Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u mij ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij mij bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Tot slot kunt u mij verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: 

 

Ingrid van de Plasse 
Oosterscheldestraat 87
4302 WH Zierikzee
E: info@womensmindtalk.nl
T: +316 51165582

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met mij opnemen.


Zierikzee, 18 januari 2021

bottom of page